Produkte

Torem

Torem (torasemid) är ett receptbelagt läkemedel.

 

Användningsområde:

Tabletter 5 mg: Hypertoni. Ödem vid hjärtsvikt.

Tabletter 10 mg: Ödem vid hjärtsvikt, kronisk njurinsufficiens och leverinsufficiens.