Produkte

Tasmar

Tasmar är ett receptbelagt läkemedel.

 

Användningsområde:

Eftersom Tasmar endast ska användas i kombination med levodopa/benserazid och levodopa/karbidopa gäller informationen för dessa levodopapreparat även vid samtidig användning med Tasmar.

 

Tasmar är indicerat i kombination med levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa för patienter med levodopa-känslig idiopatisk Parkinsons sjukdom och motoriska fluktuationer, som inte svarar på eller är intoleranta mot andra COMT-hämmare (se 5.1). Eftersom det finns en risk för potentiellt dödlig akut leverskada ska Tasmar inte betraktas som ett förstahandsval vid tilläggsterapi till levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa (se 4.4 och 4.8). Om inte en klar klinisk förbättring kan ses inom 3 veckor efter behandlingsstart ska behandlingen med Tasmar avbrytas.

 

Klicka här för att läsa mer om Tasmar.