Produkte

Tambocor

Tambocor (flekainid) är ett receptbelagt läkemedel.

 

Användningsområde

 

Tambocor används för behandling av oregelbunden hjärtrytm.

 

Tambocor Retard används för behandling av och förebyggande mot förändringar i hjärtats rytm och hastighet.